Profecto — konstruējam, būvējam!
ЗНАТЬ, ДУМАТЬ, ОСУЩЕСТВИТЬ!

Проектируем, строим

ООО «Инженерное бюро «PROFECTO»» уже более 15 лет работает над проектами наибольших в Прибалтике плотин ГЭС. Основной задачей "PROFECTO" является повышение безопасности эксплуатации оборудования и увеличение выработки электроэнергии.

Основные сферы деятельности:

• проектирование гидротехнических сооружений, управление работами и строительный надзор;

• обслуживание электромеханического оборудования на электростанциях и проектирование инженерных сетей;

• теплоснабжение.


Подробнее>>

Наши работы

  • Zemgales reģiona, Bauskas meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas „Jāņupe” pārbūves būvprojekta izstrāde (606 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži";
  • Zemgales reģiona, Bauskas un Vecumnieku meža iecirkņu meža meliorācijas sistēmas „Skujnieki” pārbūves būvprojekta izstrāde (773 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži";
  • Astoņu vēsturisko dīķu kaskāžu atjaunošana un teritorijas labiekārtojums. Pasūtītājs: Īpaši aizsargājams kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts;
  • Zemgales reģiona, Līvbērzes meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas „Dorupe” pārbūves būvprojekta izstrāde (1116 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži";
  • Zemgales reģiona, Kokneses meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas „Spicmežs” pārbūves būvprojekta izstrāde (612 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži";
  • Vidzemes reģiona, Pededzes meža iecirkņa meža meliorācijas sistēmas „Glīzda” pārbūves būvprojekta izstrāde (1069 ha). Pasūtītājs: AS "Latvijas valsts meži";
  • Реконструкция водогрейных и энергетических котлов на Рижской ТЭЦ-2 с целью уменьшить эмиссии Nox - технические консультации. Заказчик: Vattenfall Power Consultant AB (Швеция);

Весь опыт>>